För miljöns skull

Åby Plåtslageri bedriver vårt arbete enligt enligt Plåtslageriernas Riksförbunds (PLRs) rekommendationer.

 

 

För kvalitetens skull

För att försäkra våra kunder om bästa möjliga kvalitet utför vi arbetet enligt Plåtslageriernas Riksförbunds (PLRs) kvalitetssystem.

 

.